Van 11 tot en met 22 april 2022 nodigen wij wijkbewoners, omwonenden en andere geïnteresseerden uit om mee te denken over de inrichting van het eerste deelgebied. Dit is het deel direct na de brug, aan de linkerkant. In het buurtplan bepalen we de indeling van de bouwvlakken, de hoogte van de nieuwe gebouwen en het type woningen. Ook kijken we naar de ruimte voor het openbaar groen en het parkeren. De gemeente en Elkien werkten twee modellen uit. Hierin staat hoe het plan eruit kan komen te zien. Welk model spreekt het meeste aan? Of waar heeft u moeite mee? Wij horen dit graag van u. Wilt u deze vragenlijst voor ons invullen?

Heeft u het filmpje al gezien?


Vraag 1

In deelgebied 1 bouwen we appartementen. Model A bestaat uit meerdere gebouwen. Met veel ruimte voor openbaar groen.

Model B bestaat uit twee wat grotere gebouwen. Deze hebben beide een eigen binnenterrein voor de bewoners.

Model A

Model B

Welk model heeft uw voorkeur?

Kunt u ook aangeven waarom?

Vraag 2

De modellen verschillen niet in hoogte.
Wel is de afstand tot aan de straat verschillend. Dat kunt u zien op de afbeeldingen.

Model A

Model B

Welk model heeft uw voorkeur?

Kunt u ook aangeven waarom?

Vraag 3

De straten worden breder. Het parkeren is op verschillende manieren geregeld. Dat heeft invloed op het straatbeeld.

Model A: parkeren in de lengte richting van de straat.
Model B: parkeren haaks op de straat, in vakken.

Model A

Model B

Welk model heeft uw voorkeur?

Kunt u ook aangeven waarom?

Vraag 4

In deelgebied 1 komt in de straat en langs het water meer groen.
Model A heeft een doorsteek voor voetgangers, in het verlengde van de Vrijbuiterstraat.

Hoe belangrijk vindt u deze groene verbinding?


niet van belang - heel belangrijk

Kunt u ook aangeven waarom?

Vraag 5

Model B heeft de mogelijkheid voor een binnenterrein voor bewoners.
Dit terrein kan groen worden ingericht.

Hoe belangrijk vindt u een binnenterrein voor de bewoners?


niet van belang - heel belangrijk

Kunt u ook aangeven waarom?

Heeft u nog opmerkingen of zaken die we in deze fase kunnen meenemen?
Dan kunt u deze hieronder aangeven.

Privacybeleid

Het Eiland hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke en herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarnaast keuzes te bieden over hoe die gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze privacy verklaring zorgvuldig door te lezen.

Deze privacy verklaring geldt voor alle informatie die wordt verzameld of gebruikt door Het Eiland. Hierbij gaat het ook om informatie van deze website. De Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG (General Data Protection Regulation of GDPR in het Engels) is zoals u waarschijnlijk wel weet een Europese wettelijke regeling in verband met gegevensbescherming en privacy binnen de Europese Unie. Deze verordening wordt van kracht op 25 mei 2018.

Het Eiland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het Eiland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

1. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

2. Wie is bij Het Eiland verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van zakenrelaties?

3. Waarvoor verwerkt Het Eiland uw persoonlijke informatie?

Wij verwerken persoonlijke informatie voor deze wettelijk toegestane zakelijke doeleinden:

Wij verzekeren u ervan dat wij bij de gegevensverwerking voor dergelijke doeleinden steeds maximaal rekening houden met uw recht op bescherming van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om protest aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens. Het Eiland verkoopt uw gegevens niet aan derden en deze gegevens worden ook niet aan andere partijen doorgegeven.

4. Hoe lang zal Het Eiland uw persoonsgegevens bewaren?

Deelgebieden